NRI-skolen.jpg

E-Læring for renholdsbedrifter

Under årets NRI-dager på Røros ble NRI`s nye system for e-læring presentert for medlemmene.

Publisert

NRI har i lang tid lagt stor vekt på faglig utvikling og kompetanseheving innen renholdsfaget. Et av resultatene er en egen e-læringsportal hvor kursdeltagerne kan møtes elektronisk, uavhengig av tid og sted.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Undere NRI-dagene på Røros ble systemet presentert for landsmøtedeltagerne. I tillegg til det omfattende kurset «Renhold – Grunnmoduler» basert på boken av samme navn fra forlaget Yrkeslitteratur, åpner det nye systemet for samarbeid og opplæring på mange plan.

Egil Hansen fra Rosetta Media i Larvik forteller om stor interesse fra deltagerne. Rosetta Media har levert løsningen, som er basert på åpen kildekode. Under sitt foredrag demonstrerte Hansen noen av mulighetene som ligger i e-læringssystemet.

– Dette gir NRI`s kursinstruktører helt nye muligheter for å følge opp og hjelpe den enkelte kursdeltager fram til målet, fortalte han.

Muligheten til enkelt å få laget egne bedriftsinterne kurs appellerte til mange travle bedriftsledere. Som eksempel på slike kurs nevner Hansen introduksjonskurs for nyansatte, kurs for bedriftens mellomledere, kurs for bedriftens selgere, samarbeidsplattform for prosjektgrupper, kurs i bedriftens IT-systemer og kurs i personalhåndtering.

Powered by Labrador CMS