ID-kort

Problemer med ID-kort er nå løst

I sommer har Arbeidstilsynet mottatt mange henvendelser fra virksomheter med utenlandske arbeidstakere som ikke har fått byggekort. Disse problemene er nå løst.

Publisert

Til tross for at arbeidstakerne har vært korrekt registrert hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), har ikke ID-kortene dukket opp. Dette skyldes en teknisk feil i innlesing av data. Feilen er nå rettet opp og virksomhetene kan fra i dag søke om byggekort som normalt igjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

ID-kortordningen trådte i kraft 1. januar 2008 for å motvirke sosial dumping og useriøsitet i byggebransjen - og denne ordningen er nå også på full fart inn i renholdsbransjen.

Det har til nå blitt utstedt over 230 000 ID-kort. Arbeidstilsynet presiserer at det ikke er noe forbud mot å arbeide i søkeperioden fram til byggekort er mottatt. Hvis arbeidsgiver kan fremlegge dokumentasjon på at virksomheten har startet prosessen med å registrere seg og sine arbeidstakere, enten i de enkelte registre eller hos kortutsteder, må Arbeidstilsynet og oppdragsgiver ta hensyn til dette. Det bør normalt ikke ta mer enn en måned fra man starter registreringsprosessene til ID-kort kan utstedes.

Kilde: Arbeidstilsynet

Powered by Labrador CMS