color_fantasy

Fagkonferanse til havs

NKF Bygg og Eiendom (tidl. FOBE) inviterer renholdsledere, eiendomssjefer, driftsledere, andre ledere med personalansvar og interesserte innen disse fagområdene til fagkonferanse på Color Fantasy.

Publisert

Båten forlater Oslo med kurs for Kiel mandag 2. november - og konferansedeltakerne er tilbake i Oslo onsdag 4. november.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fellesprogrammet blir preget av et foredrag om blant annet begeistring og livsglede, våre menneskelige ressurser og helse. Det blir fokus på inkluderende arbeidsliv, samarbeid om "ny" eiendomsforvaltning og en orientering om ny offentlighetslov.

For renholdslederne blir det presentasjon av et prosjekt om "friskere liv på jobb", smitte og hygieneproblematikk og presentasjon av FOBEs mange temahefter og rapporter.

For driftslederne blir det fokus på miljøvennlige energiløsninger og universell utforming.

Det vil bli invitert et antall utstillere som dekker energi- og klimaområdet og andre aktuelle leverandører, og disse vil bli tilpasset det faglige programmet med tid til presentasjoner og demonstrasjoner.

Fagkonferansens målgruppe er renholdssjefer, renholdsledere, eiendomssjefer, driftsledere, andre ledere med personalansvar og interesserte innen disse fagområdene.

Powered by Labrador CMS