penger - bredde
penger - bredde

Nye lønnssatser for Renholdsoverenskomsten

Resultatet av årets lønnsoppgjør for Renholdsoverenskomsten er et tillegg på til sammen kr. 5,28.

Publisert

Kr. 5,28 består av kr. 1,00 i generelt tillegg, kr 1,00 i lavlønnstillegg og kr. 3,28 i garantitillegg. Generelt tillegg og lavlønnstillegget (til sammen kr. 2,00) legges flatt ut på samtlige ansiennitetstrinn med virkning fra 1. april 2009.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Garantitillegget (kr.3,28) legges flatt ut på samtlige ansiennitetstrinn med virkning fra 1. mai 2009.

Det foretas ingen lønnsjusteringer før oppgjøret er endelig vedtatt 28. april. De som har sluttet før vedtagelsesdatoen skal ikke ha lønnsforhøyelsen. Det foretas heller ikke omregning av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtagelsen.

Kilde: NHO Service

Powered by Labrador CMS