renholdssonerlogo1

Satser på miljø

Renholdssoner AS er blitt sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

Publisert

Renholdssoner AS har analysert driften i forhold til kravene som ble stilt. Det omfattet en gjennomgang av blant annet avfallshåndtering, energibruk, transport, arbeidsmiljø, innkjøp og utslipp, samt avtaler med produsenter og andre viktige samarbeidspartnere. I praksis handler dette om å ha fokus på hva man gjør i hverdagen. Altså å holde miljøarbeidet i hevd og å være bevisst på forbruket til bedriften i alle ledd, samt stimulere til nye tiltak da det alltid er rom for forbedringer, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

900 godkjente bedrifter

- Renholdssoner AS vil oppfordre alle sine leverandører til å tenke og gjøre miljøtiltak. Renholdssoner AS vil i fremtiden prioritere leverandører som kan dokumentere miljøarbeid gjennom ISO sertifisering, Miljøfyrtårn-sertifisering, eller lignende. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for små og mellomstore virksomheter igangsatt av Miljøverndepartementet, hvorav 900 norske virksomheter er godkjent, forteller Dag Hognerud, daglig leder for Renholdssoner, i pressemeldingen.

Oppfordrer andre

- Renholdssoner AS ønsker på sikt å strekke seg lengre. Målet vårt er å bli ISO 14001-sertifisert og Svanemerke-godkjent. Dette krever ressurser og er kostbart, men vi mener det er verdt prisen både for miljøet og våre kunder, leverandører og underleverandører. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre tilsvarende, sier Hognerud.

Powered by Labrador CMS