Hobøl

Renhold i hytt og pine

Fagforbundet og renholdere i Hobøl har i vår og sommer kjempet mot konkurranseutsetting av renholdet i kommunen.

Publisert

Det politiske flertallet i Hobøl vedtok å konkurranseutsette renholdet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hovedtillitsvalgt var i drøftingsmøte med administrasjonen, og det ble nedsatt ei gruppe. Slik startet en kartlegging for å finne ut hvor stort areal som renholderne egentlig vasket. Dermed kom det frem at kommunen manglet fullstendig oversikt over arbeidet, melder avisen Smaalenene i september. Renholdsplaner fantes ikke - heller ikke tegninger over det arealet som skulle vaskes. Og flere av renholdere gjorde serviceoppgaver som ikke hadde noe med renhold å gjøre, skriver avisen.

Arbeidet med å kartlegge hva som egentlig skulle vaskes ble så omfattende at kommunen måtte leie inn en konsulent for å finne ut av renholdsoppgaven. Prisen på konsulentarbeidet er et sted mellom 30.000 og 40.000 kroner.

- Denne historien viser det NHO Service har hevdet lenge, at mange kommuner mangler oversikt og ville fått langt bedre kontroll og ressursutnyttelse dersom de satte tjenester ut på anbud. Eksemplet fra Hobøl viser at bare det å lufte tanken om konkurranseutsetting kan gi samfunnsmessig gevinst, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service.

Powered by Labrador CMS