Inneklima

Mange bekymret for inneklimaet

Norges astma- og allergiforbund får rekordmange spørsmål fra folk som er bekymret for inneklimaet.

Publisert

- Antall henvendelser om inneklima øker voldsomt. For tiden har vi tre spesialsykepleiere som besvarer telefonhenvendelser om dette, sier fagsjef Britt Ann K. Høiskar i Norges astma- og allergiforbund (NAAF).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nå skal NAAF arrangere en stor inneklimakonferanse på Beitostølen.

Byggebransjen, offentlige etater, bedrifter med ansvar for drift og forvaltning av offentlige og private bygg og en rekke organisasjoner og yrkesgrupper knyttet til byggfag skal delta.

Temaer er blant annet fukt, muggsopp og råteskader, sammenhengen mellom energiøkonomisering og inneklima samt inneklima i yrkesbygg, skoler og barnehager. Konferansen arrangeres 14. og 15. oktober.

Bredt samarbeid

Norges astma- og allergiforbund legger vekt på dialogen med byggebransjen.

Sammen med Tekologisk Institutt har NAAF blant annet bidratt i utviklingen av konseptet Friske Hjem fra Systemhus.

- Friske Hjem er vårt samlebegrep på alle tiltak som gir godt inneklima i nye hus. Det omfatter planlegging og materialvalg, selve byggeprosessen, energibruk og ventilasjon, sier markedssjef Anders Paulsen i Systemhus.

Boligleverandøren blir blant utstillerne på Beitostølen.

Ventilasjon og varme

- God ventilasjon er avgjørende for inneklimaet. I alle hus vi bygger blir uteluften filtrert før den blåses inn i huset. Varmen fra den brukte luften gjenvinnes og varmer opp inneluften før den blåses ut av boligen.

Resultatet er frisk luft og lavt energiforbruk, sier markedssjef Anders Paulsen i Systemhus.

Oppvarmingskilder og renhold påvirker også inneklimaet i stor grad.

- I oppholdsrom bør ikke temperaturen overstige 22 grader, og luften bør være tørr innendørs. En sentralstøvsuger er å anbefale, for å suge alle støvpartikler ut av boligen, sier Anders Paulsen.

Ifølge Systemhus er det også lurt å begrense bruken av vann og annen væske i rengjøringen, fordi forskning viser at høy temperatur og fuktig luft har negativ innvirkning på inneklimaet.

Mange plages

- Inneklima og luftforurensning antas å være to viktige årsaker til den voldsomme økningen i forekomsten av astma, allergi og eksem, sier Britt Ann K. Høiskar.

Siden 1950-tallet er antallet nordmenn som er berørt av disse problemene mangedoblet.

- Vi regner med at om lag 1,4 millioner mennesker her i landet har astma, allergi eller eksem eller en kombinasjon av dette, sier Britt Ann K. Høiskar. (Newswire)

Powered by Labrador CMS