dag_terje_andersen_3
dag_terje_andersen_3

Kamp mot sosial dumping

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping vil nå rette seg i enda sterkere grad mot renholdsbransjen. Statsråd Dag Terje Andersen vil sosial dumping til livs.

Publisert

Så langt er det først og fremst i byggebransjen at det er gjennomført tiltak mot sosial dumping. Økt bruk av arbeidsinnvandrere i andre deler av arbeidsmarkedet tilsier at det er behov for en styrking av tilsynsinnsatsen også mot andre bransjer, blant annet renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Solidaransvar

- Vi kan ikke tillate at sosial dumping får bre om seg i norsk arbeidsliv. Regjeringen presenterer derfor en handlingsplan 2 hvor et av de viktige punktene er at vi vil utrede en modell for solidaransvar etter allmenngjøringsordningen, uttaler Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (bilde).

- Arbeidstilsynet har en sentral rolle i arbeidet mot sosial dumping. Derfor er et annet viktig punkt i Handlingsplan 2 at vi foreslår å styrke Arbeidstilsynet med ytterligere 10 millioner kroner, sier statsråden, som kom med følgende tilbakemeldinger i statsbudsjettet:

Regionale verneombud

Et av tiltakene er økte ressurser til Arbeidstilsynet, som styrker budsjettet med 10 millioner kroner.

Effektivisering av allmenngjøringsordningen - hvordan kan ordningen forbedres?

Solidaransvar for oppdragsgivere etter allmenngjøringsloven - utrede en modell.

Id-kort i renholdsbransjen - hvilke krav bør stilles for å gjøre id-kort egnet i renholdsbransjen?

Regionale verneombud i hotell og restaurantbransjen - innføre slike ombud på grunnlag av erfaringene med ordningen for bygg og anlegg. Aktuelt å vurdere for andre bransjer, som renholdsbransjen, samtidig.

Powered by Labrador CMS