Arbeidslivstel-4f1_32mm
Arbeidslivstel-4f1_32mm

Alle kan vaske, men ikke alle kan renhold

Forrige måned ble Arbeidslivstelefonen invitert til å holde et foredrag på landsmøtet til NRI (Norsk Renholdsinstitutt). Her er et innlegg fra Grace Beathe Mathisen, daglig leder for Arbeidslivstelefonen.

Publisert

De fleste henvendelser som telefontjenesten mottar fra renholdsbransjen, er fra arbeidstakere som forteller om brudd på arbeidsmiljøloven og et dårlig arbeidsmiljø. Dette er arbeidstakere som jobber i bedrifter hvor det ofte viser seg at arbeidsgiver driver svart. For bedrifter som ønsker å drive seriøst er det et stort problem at konkurrenter driver svart.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mange faller av

Renholdsbransjen står overfor flere utfordringer. En av de største utfordringene er at renholdsarbeid ses på som et lavstatusyrke, og at det er stor gjennomtrekk i bransjen. Det å rekruttere og lære opp medarbeidere går bra, men mange faller av lasset. Her spiller holdninger en stor rolle. Ved å ta fagbrev kan man bli renholdsoperatør, men få spør etter fagbrevet. Flere av de som jobber i bransjen har hverken fagbrev eller annen faglig utdannelse.

Det er mange fremmedspråklige som jobber i renholdsbransjen, noe som byr på utfordringer både for arbeidsgivere og medarbeidere. Konflikter eller misforståelser kan lett oppstå på grunn av kulturforskjell. Språkproblemer kan gå på helsen løs, og mange fremmedspråklige har en annen holdning til arbeid, en annen livsstil og en annen måte å kommunisere på enn det man er vant til.

Bør verdsettes

Renhold er et fag. En profesjonell renholder kan løpende vurdere hva som må til for å fjerne smuss, og hvilke innsatsfaktorer som er hensiktsmessig. Renholderne er en arbeidskraft som bør verdsettes, gis ansvar og ses. Uten renhold vil mange arbeidsplasser måtte stenge. Så hvordan gjøre renholdsyrket attraktivt slik at man rekrutterer dyktige medarbeidere, og ikke mister de underveis?

I renholdsbransjen som i andre bransjer er et godt arbeidsmiljø av meget stor betydning. Det er viktig å fremme arbeidsglede og lysten til å være på jobb, og utarbeide forebyggende tiltak for å ivareta og beholde medarbeidere. Faktorer som også påvirker positivt er en synlig investering i medarbeiderne gjennom mobil, klestøy og bil. Dette påvirker hvordan medarbeidere føler seg i forhold til jobben, og er med på å gjøre jobben attraktiv. Å oppnå kvalitativt godt arbeid gjør at medarbeidere kan være stolte av jobben sin, av ferdighetene sine og av arbeidsgiveren sin.

Powered by Labrador CMS