byvaapen

Aksjon mot sosial dumping

Oslo kommune har startet en aksjon mot sosial dumping. I forbindelse med kampanjen deles det ut informasjon til renholdere på utvalgte skoler.

Publisert

Både norske og utenlandske arbeidstakere knyttet til kommunens virksomhet skal ha ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Denne uka deler Oslo kommune ut informasjon om kommunens varslingstelefon til renholdere på utvalgte skoler og anleggsarbeidere på kommunale anleggsplasser. Her oppfordres de til å varsle kommunen dersom deres rettigheter ikke ivaretas.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidstakere knyttet til kommunens virksomhet gjennom eksterne leverandører skal ha ryddige arbeidsforhold. Dette er både lovpålagt og kontraktfestet i alle kommunens avtaler.

Det henges opp plakater på anleggsplassene, spesielt på brakkerigger der de ansatte har garderobe og spiserom, samt noen steder også på gjerdet ved anleggsplassens hovedinngang. Alt informasjonsmateriell er skrevet på norsk, engelsk og polsk.

Powered by Labrador CMS