Muslim 2
Muslim 2

Forbyr muslimsk tildekning

Den hollandske regjeringen vil forby muslimske kvinner med tildekkede ansikter adgang til universitetene. Reglene omfatter skoleelever, studenter, lærere, rengjøringspersonale og foreldre til elever.

Publisert

Forbudet mot tildekking var opprinnelig bestemt å gjelde på alle skoler, men undervisningsministeren, Ronald Plasterk, har bestemt at det også gjelder universiteter og andre høyere læreanstalter. Til nå har den enkelte skole selv praktisert sine egne regler.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS