svane

Nye krav til svanemerking

Nordisk Miljømerking har utarbeidet forslag til nye miljøkrav for svanemerkede rengjøringstjenester. Høringsfrist er 8. desember 2008.

Publisert

Nordisk Miljømerking har med hjelp fra eksperter utarbeidet forslag til nye, reviderte kriterier for svanemerking av rengjøringstjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Utover forslaget i sin helhet, gjør vi spesielt oppmerksom på følgende:

- Muligheten til å bruke omregningsfaktor fra antall årsverk til rengjort m2 er fjernet (kap. 1).

- Kravene til mengde kjemikalier brukt per rengjort m2 er endret fra å være basert på aktivt innhold i kjemikaliene, til mengde (volum) innkjøpt kjemikalie (kap 2).

- Kravene til andelen av Euronorm Ⅳ biler er blitt obligatorisk, og det kreves minimum 95 % av Euronorm Ⅳ biler (kap 3).

- Det er innført mulighet for å bruke en omregningsfaktor ved bruk av alternativt drivstoff

(kap 3).

- Mulighet for å få poeng for innkjøp og bruk av miljømerkede produkter, utover miljømerkede kjemikalier (kap 5).

- Innføring av etiske/arbeidsmiljøreltaterte krav (kap 8).

Ta kontakt dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene.

Kontaktperson i Norge er Arne Godal, og han ber de som er interessert i å fylle ut det elektroniske høringsskjemaet eller alternativt sende innspill på e-post til ag @ ecolabel.no

Høringsfrist: 8. desember 2008

Powered by Labrador CMS