kirkeinteriør_colourbox

Utvaskede kulturminner

Ifølge en rapport fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), kan rengjøring skade inventaret i norske kirker.

Publisert

NIKU kartla nylig inventaret i Oppdal kirke, og slår fast at særlig altertavla har fått skade som følge av rengjøring. Ifølge rapporten er det den såkalte hardhendte rengjøringen som er problemet, og det er denne som er hovedårsaken til at tavla nå er helt nedslitt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Gullet forsvinner

Konservator Jon Brænne ved NIKU beskriver i rapporten hvordan et viktig kulturminne er i ferd med å gå tapt etter gjentatt hardhendt rengjøring:

Dette har fremfor alt ført til en sterk slitasje, ofte ned til grunningen og treverket i de limfargemalte partiene. Oljemalingen og forgyllingen er også sterkt preget av den hardhendte rengjøringen. På Paulusfiguren er halvparten av gullet gått tapt.

Utvasket flere steder

Og det er ikke bare Oppdal kirke som har problemer med slitasje. Ifølge avdelingssjef Øystein Dahle i KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, finnes det mange slike utvaskede altertavler og annen kunst rundt om i norske kirker.

Han synes det er positivt at Oppdal har tatt tak i problemet.

- Det er prisverdig at Oppdal kirkelige fellesråd har fått en profesjonell rapport som i klartekst beskriver tilstanden i kirken. Det er første steget på veien mot en fagmessig rehabilitering, sier han til kirken.no.

Fagseminar om renhold

Dahle opplyser at riktig renhold av kirkene for tiden er et aktuelt tema, og at det på årets kirkebyggkonferanse i Stavanger i september blir holdt to fagseminarer som tar opp problematikken.

- Disse seminarene kan gi rengjørings- og bevaringskompetanse som kan bidra til at man i neste omgang unngår restaurering i millionklassen, avslutter Dahle.

Les mer om kirkerenhold her.

"
Powered by Labrador CMS