renhold, hotell, hotellrenhold (colourbox)

Samarbeid mot sosial dumping

Arbeidstilsynet og Utlendingsdirektoratet (UDI) øker samarbeidet for å styrke innsatsen mot sosial dumping.

Publisert

De to aktørene skal nå styrke samarbeidet, og jobbe tettere med å utveksle informasjon om useriøse arbeidsgivere og lovstridige forhold, melder UDI-direktør Ida Børresen i en pressemelding.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ulike roller

I dag foretar UDI forhåndskontroll og sjekker at vilkårene for en arbeidstillatelse er oppfylt før arbeidsforholdet kan starte. I tillegg stiller UDI klare krav til at et arbeidsforhold skal følge regelverket.

Når arbeidsforholdet har startet, tar Arbeidstilsynet over, gjennom å utføre kontroller på arbeidsplassene. Hvis vilkårene for en arbeidstillatelse ikke følges, er det viktig at UDI får kjennskap til det.

Karantene

Dersom Arbeidstilsynet finner brudd på vilkår og regelverk, skal sanksjoner vurderes. Dessuten kan UDI tilbakekalle arbeidstillatelsen, og anmelde arbeidsgiver. Det er i visse tilfeller også åpnet for å ilegge arbeidsgivere karantene på inntil to år.

Lettere å bytte jobb

Arbeidstilsynet og UDI er klar over at frykten for å få tillatelsen tilbakekalt hindrer mange i å snakke åpent om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nå har det imidlertid blitt enklere å bytte arbeidsgiver.

- Dette er en mulighet for personer som ikke får sine rettigheter ivaretatt og varsler om dette. Derfor ønsker vi også å gi god og presis informasjon om rettigheter, muligheter og plikter, sier Børresen.

Enklere for de utenfor EU/EØS

Personer som har tillatelse etter EU/EØS- og EFTA-regelverket er ikke knyttet til en spesifikk arbeidsgiver. Disse arbeidstakerne kan derfor skifte arbeidsgiver når de måtte ønske.

Faglærte fra land utenfor EU/EØS og EFTA måtte tidligere søke om ny arbeidstillatelse ved bytte av arbeidsgiver. Forenklingene i regelverket har imidlertid åpnet for at denne gruppen kan begynne å arbeide så snart søknaden om arbeidstillatelse hos en ny arbeidsgiver er levert.

Les mer om regelverket på UDIs nettsider

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS