Globus

Enklere rekruttering fra utlandet

Fra årsskiftet ble det enklere for norske arbeidsgivere å rekruttere utenlandske arbeidstakere.

Publisert

Arbeidstakere fra Baltikum og flere østeuropeiske land kan nå ta arbeid i Norge så snart de har levert arbeidstillatelse-søknad til utlendingsmyndighetene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Slipper å vente

Arbeid- og Inkluderingsdepartementet har endret forskriftene, slik at det blir enklere å rekruttere arbeidstakere fra Polen, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Bulgaria og Romania. Før måtte arbeidssøkere fra disse landene vente på innvilget arbeidstillatelse før de kunne begynne å jobbe.

Forutsetningene er en fullstendig søknad og at vilkårene om heltidsarbeid og lønn i henhold til tariff er oppfylt.

Betydning for spesialister

Forskriftsendringen har også betydning for faglærte og spesialister fra land utenfor EØS-området. Dette er noen av endringene:

  • Faglærte som oppholder seg i Norge på visum kan søke om arbeidstillatelse fra Norge når visumet har en varighet på tre måneder eller kortere. Før var det et krav om at ordinært visum var gitt en varighet på nøyaktig tre måneder.

  • Politiet kan fatte vedtak i saker om søknad om fornyet arbeidstillatelse også når søknaden gjelder nytt arbeid eller arbeidssted. Tidligere måtte slike søknader sendes til Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling, noe som ga lengre saksbehandling.

  • Faglærte og spesialister har adgang til å ta arbeid hos ny arbeidsgiver når søknad om fornyet tillatelse er levert.

(Kilde: Nav.no)

Powered by Labrador CMS