kjemi_sorthvitt_colourbox

Nanoteknologi en fremtid i bransjen?

Professor Jakob Zeuthen deler sine tanker om nanoteknologiens fremtid i renholdsbransjen.

Publisert

Proffessor og konsulent i den danske bransjeforeningen SPT, Jakob Zeuthen, delte nylig sine tanker omkring nanoteknologi i rengjøringsbransjen med leserne av det danske tidsskriftet Rent i Danmark. Renholdsnytt presenterte noen av synspunktene i går, og fortsetter i dag med hans syn på teknologiens fremtid i bransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

(I går: Nanoteknologiens fremvekst, og teknologiens posisjon i renholdsbransjen i dag.)

I dag: Nanoteknologiens fremtid i renholdsbransjen.

FAKTA: Nanoteknologi

Nye teknikker for syntese og bearbeiding, herunder flytting av og bygging med naturens byggesteiner (atomer, molekyler eller makromolekyler), for intelligent design av funksjonelle materialer, komponenter og systemer med attraktive egenskaper og funksjoner og hvor dimensjoner og toleranser i området 0,1 til 100 nanometer (nm) spiller en avgjørende rolle.

(Kilde: Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn, Teknologirådet, NENT og Norges forskningsråd, 2005)

Les mer om nanoteknologi på teknologirådets nettsider.

"

Ikke bare impregnering

Zeuthen tror nano-impregnering vil få mange bruksmuligheter i fremtiden, og at den i første rekke vil bli brukt i private hjem - på fliser og overflater av stål og glass, i bil- og metallverksteder, samt i tekstil og fargeindustrien.

Han peker på at det også finnes lovende eksempler på nanoteknologibaserte rengjøringsmidler som er på vei inn i markedet:

Disse oppnår ikke resultater alene med vaskeaktive stoffer, men også ved tilsatte uorganiske partikler utviklet på nanoskalanivå. Disse partiklene er så små at de kan trenge inn i de mest mikroskopiske sprekker og fjerne smuss uten å skade overflaten. Partiklene kan dessuten brukes i mange typer rengjøringsmidler, opplyser Zeuthen.

Økonomi kan bremse

Han peker imidlertid på noe som kan bremseutviklingen av nano-rengjøringsmidler:

Virkeligheten kan bli at nanoteknologien går utenom rengjøringsmidlene og primært kommer til å handle om bruk, og forbedring av nye typer impregnering. - Som kan øke materialets motstandsdyktighet og dermed føre til redusert bruk av rengjøringsmidler.

Han skriver videre at det finnes en mulighet for at utviklingen av nanoteknologibaserte rengjøringsmidler kan bli bremset av markedsmekanismer, blant annet gjennom at press på prisene kan gjøre det vanskelig å skaffe nødvendige økonomiske ressurser til utviklingen.

Helse kan bremse

Et annet aspekt som kan få betydning for utviklingen på feltet, er helse- og miljøeffekter.

Det er hittil gjort få undersøkelser av nanoteknologiens helse- og miljøeffekter, og det er ennå ikke påvist eksempler der arbeidsrelatert bruk av nanoprodukter har påført skade. Allikevel er det en rekke forhold som peker mot forsiktighet ved bruk av de nye materialene, og vi kan ikke utelukke negative konsekvenser skriver Zeuthen.

Blant annet mistenkes det at de små partiklene lett kan trenge inn i i kroppen via lungevevet, og medføre betennelser og andre lidelser.

Dessuten er enkelte nanoimpregneringer vanskelige å fjerne, og krever derfor rensemidler med høyt innhold av enten organiske løsemidler eller syre.

(Kilde: Bladet Rent i Danmark, nummer 2 2008)

Powered by Labrador CMS