nese_colourbox
nese_colourbox

Første med luktfri rengjøring

Vestre Götalandsregionen i Sverige kan i høst bli de første i verden til å innføre hundre prosent luktfri hjemmehjelpstjeneste.

Publisert

Et forbud mot alle rengjøringsmidler som inneholder parfymer, kjemikalier og andre påtrengende lukter ventes å bli innført i hele regionen fra høsten av.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Plages av duft

En av grunnene til vedtaket er en studie som viser at seks prosent av landets voksne befolkning lider av sensorisk hyperaktivitet (SHR), som gjør at sterke dufter kan påføre dem store helseplager.

- De nye reglene vil bety veldig mye for alle som har problemer med lukter, sier Eva Millqvist ved Sahlgrenska Universitetssykehus til Göteborgposten.se.

Vanligere blant kvinner

Mange med SHR har symptomer som kan forveksles med astma og allergi, skriver gp.se. Foruten rennende øyne og irriterte luftveier, er det vanlig med hodeverk, tretthet og økt svetteproduksjon. Av undersøkelsen fremgår dessuten at kvinner rammes noe oftere enn menn.

Også parfymefri hygiene

Millquist har vært med i en arbeidsgruppe som har tatt i bruk de nye retningslinjene, og er positiv til at et forbud mot parfymeholdige produkter kan innføres i hele regionens hjemmehjelpstjeneste.

I tillegg til parfymefrie rengjørings- og pleieprodukter, må de ansatte avstå fra å bruke parfymeholdige hygieneprodukter når de er i arbeid.

Alle instanser som har ytret seg om forslaget hittil har vært positive. En endelig avgjørelse vil tas av regionens helseutvalg i høst.

Powered by Labrador CMS