Evy Opheim
Evy Opheim

Kuttet for mange årsverk

Ringsaker kommune har siden 2003 strammet inn på renholdskostnadene gjennom å kutte 16 årsverk. Leder for renholdsenheten i kommunen, Evy Opheim, mener dette er minst fem hele årsverk for mye.

Publisert

Renholdsavdelingen i Ringsaker ble opprettet ved omorganiseringen av kommunen i 2003, og har siden da høstet mange lovord for effektivitet og kostnadskutt. Men kuttene har sin pris, ifølge Evy Opheim:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Idag er vi altfor få ansatte. Dersom vi skal følge den nasjonale kvalitetsnormen for renhold i skoler, barnehager og sykehjem, trenger vi minst fem nye årsverk, sier hun til Ringsaker-blad.no.

Kan ikke fortsette

Enhetslederen varsler behovet i forbindelse med budsjettet for 2009, og fastslår at tjenester som hovedrengjøring og periodiske arbeidsoppgaver ikke kan fortsette i alle bygg uten økt arbeidsstyrke.

- Brukerne blir stadig mindre tilfreds med renholdstjenestene, og renholdernes sykefravær øker. Dette er to tydelige tegn på at vi trenger flere årsverk.

Uakseptabelt sykefravær

Sykefraværet har det siste året vært på 12,8 prosent, og enhetens tertialrapport omtaler ifølge Ringsaker-blad fraværet på denne måten:

Knapphet på stillingsressurser og utfordringer med å rekruttere nødvendig arbeidskraft gir et økt arbeidspress hos de faste medarbeiderne og påvirker sykefraværet som er over akseptabelt nivå.

Små innsparinger holder ikke

Kommunen har forsøkt å komme til en løsning gjennom å revurdere ressursbruken på alle bygg. Blant annet blir alle vanlige kontorer i kommuneadministrasjonen kun rengjort én gang per uke, mens kontorer med en del publikumsbesøk rengjøres to ganger per uke. Men dette holder ikke i lengden:

- Avviket vi har avdekket kan ikke lenger dekkes inn ved å be medarbeiderne løpe fortere.

Gamle bygg krever mer

Ifølge Opheim er det ekstra krevende å holde et rent og godt innemiljø i kommunens gamle skolebygninger, hvor også mange barn sliter med astma. Også kommunens pleie- og omsorgslokaler stiller spesielle hygienekrav til renhold, blant annet på grunn av smitte.

Ikke bra for brukerne

Renholdsenheten, med sine 98 årsverk fordelt på 160 medarbeidere, har en gjennomsnittsalder i underkant av 50 år. Nå håper Opheim på at kommunen i neste års budsjett kan ta seg råd til å utvide enheten med flere årsverk, og påpeker at renholdet påvirker innemiljøet og dermed også sykefraværet hos brukerne.

(Ringsaker-blad.no)

Powered by Labrador CMS