renholder-colourbox626830

Global oppmerksomhet mot renholdsbransjen

I går markerte den globale fagforeningen UNI Den Internasjonale Rettferdighetsdagen gjennom å rette oppmerksomheten mot renholderes arbeidsvilkår

Publisert

UNI markerer hvert år Den Internasjonale Rettferdighetsdagen – 15.juni – gjennom å rette blikket mot renholds- og vekterbransjen. Internasjonalt sett har begge yrkesgruppene store problemer med urettferdige arbeidsvilkår, og andelen som sliter fysisk og/eller mentalt er stor.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Liten fritid

UNI peker på at renholdere – i et internasjonalt perspektiv – ofte jobber korte skift, at de sjelden tjener mer enn minimumslønn, og at de derfor må ha to eller tre jobber for å få endene til å møtes. Ettersom de ofte har lang reisevei mellom arbeidsplassene, får renholderne derfor ekstremt liten fritid.

Fagforeningen argumenterte på denne dagen for at renholdere trenger mer tid til sine familier, til samfunnet, og til å kunne leve et liv utenfor arbeidet.

Gjelder de fleste

De færreste renholdere får betalt overtid, og kombinert med ugunstige arbeidstider har derfor mange problemer med å ta seg av familien sin. UNI påpeker at situasjonen for renholdere jevnt over er vanskelig i de fleste land, uavhengig av økonomi, BNP og utviklingsnivå.

Et eksempel er Belgia, der et gjennomsnittlig rengjøringsareal for én arbeider har økt fra 300 kvm per time i 2002 til 700 kvm per time i 2008.

Les mer om Renholdernes situasjon og markeringen her

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS