Verktøy for konkurransegjennomføring er nå tilgjengelig

Visma Unique AS har som den første av de to leverandørene av verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) på Ehandel.no fått tjenestetilbudet godkjent for leveranse til offentlig sektor

Publisert

Den andre tjenesteleverandøren, Mercell Holding AS forventes å ha sitt verktøy klart for godkjenning med virkning fra 1. mars 2008.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Etter omfattende tester av funksjonaliteten i tjenestetilbudene fra de to leverandørene Mercell Holding AS og Visma Unique AS, besluttet Ehandelssekretariatet i november 2007 at det var nødvendig å foreta ytterligere forbedringer i begge verktøy før de kunne settes i normal drift.

Med virkning i fra 1. februar er Visma Uniques KGV-løsning godkjent for leveranse til offentlig sektor i henhold til avtale inngått med KS og Fornyings- og administrasjonsdepartementet i juli 2007. Ehandelssekretariatets ansvar for å forvalte KGV-rammeavtalene er fra 1. januar 2008 overført til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Mer om denne saken kan du lese hos Doffin

"
Powered by Labrador CMS