nav_pos_logo_RGB
nav_pos_logo_RGB

Sykmeldte fikk raskere hjelp i 2007

Flere enn 9 400 sykmeldte arbeidstakere fikk i løpet av 2007 et behandlingstilbud gjennom Raskere tilbake. Behandlingstilbudet vil bli trappet opp i 2008. I går startet en informasjonskampanje om ordningen.

Publisert

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet lanserte i går en informasjonskampanje om Raskere tilbake. Det vil bli rykket inn annonser i dagspresse, ukepresse, fagpresse og på internett. Videre vil det finnes informasjonsmateriell og plakater på alle landets apotek, fastlegekontor og NAV-kontorer, skrives det i en pressemelding.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Målet er å gi enda flere sykmeldte arbeidstakere et tilbud om raskere behandling i 2008. Da er det viktig at arbeidstakerne kjenner til tilbudet i Raskere tilbake, sier direktør Tor Saglie i Arbeids- og velferdsdirektoratet og direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.

Kraftig vekst

2 500 sykmeldte arbeidstakere ble i gjennomsnitt henvist hver måned i perioden oktober - desember i 2007. Behandlingsomfanget ble dermed mer enn tredoblet i løpet av årets siste kvartal.

- Veksten mot slutten av året viser at vi nå har lykkes med å utvikle et bredt og godt tilbud for sykmeldte arbeidstakere. Det er derfor gledelig at Raskere tilbake vil bli trappet opp i 2008. Dette er viktig for å redusere sykefraværet i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Flest henvist til spesialisthelsetjenesten

Av de om lag 9 400 henvisningene i 2007, er ca. 8500 henvist til spesialisthelsetjenesten og ca. 900 til arbeidsrettet rehabilitering. Det er utviklet tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten i alle helseregioner, og tilbud innenfor arbeidsrettet rehabilitering er på plass i samtlige fylker. Fastlegene henviser til tilbud innenfor spesialisthelsetjenenesten - både behandling og rehabiliteringstilbud. NAV henviser til arbeidsrettet rehabilitering, individuell oppfølging og avklaring.

Bredt tilbud

Det er først og fremst sykmeldte arbeidstakere med muskel- og skjelettlidelser har fått et tilbud om tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Vanlige årsaker

er problemer med nakke, skulder, rygg og kne. Det er også utviklet behandlingstilbud innenfor bl.a. nervesystem, kretsløp, åndedrett og psykisk helse. NAVs tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering omfatter blant annet opptrening, arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving og opplæring.

- Spesialisthelsetjenesten har utviklet nye tiltak spesielt rettet mot pasienter med sammensatte sykdomsbilder. Ordningen har vist at det er sammensatte sykdommer som er hovedutfordringen. Nå er det viktig at pasientene ber om og får informasjon om de nye tilbudene hos sine fastleger, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Les mer på: nav.no/raskeretilbake

"
Powered by Labrador CMS