Overtid cb568051
Overtid cb568051

Skiftarbeid rammer privatlivet

Uregelmessige arbeidstider kan ha negative virkninger for balansen mellom arbeid og privatliv, viser nordisk studie. I Norge varsler Statens arbeidsmiljøinstitutt behov for mer forskning om skiftarbeid.

Publisert

Studien i regi av Nordisk Ministerråd dokumenterer at skiftarbeid, lang arbeidstid og overtid har målbare, negative følger for balansen mellom arbeid og fritid, det som på godt norsk heter "Work-Life-Balance".

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Man får mindre tid med familien, dårligere søvn og økt stress. Siden skiftarbeid påvirker søvnen, blir man trøttere, er mindre opplagt på dagtid og opplever mindre overskudd til fellesskap i familien.

Mer fleksibilitet

Samtidig opplever mange at skiftarbeid også gir fleksibilitet og rom til å tilpasse arbeidet familiens behov. Bildet er med andre ord ikke entydig, melder Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.

Rapporten er lagd av seks nordiske forskere, og den baserer seg på resultaer fra mer enn 85 internasjonale, vitenskapelige undersøkelser.

Mangler kunnskap om barn og parforhold

Selv om studiene sier noe om skiftarbeiderens opplevelser, påpeker forskerne at man mangler kunnskap om hvordan barna og parforholdet påvirkes i familier en eller begge av foreldrene har lang og uregelmessig arbeidstid.

Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge ser behovet for mer forskning og kunnskap om hvordan skift- og nattarbeid påvirker ansattes helse. Det er allerede avdekket faretruende helsesammenhenger, men Stami vil vite mer.

Et nytt forsknigsprosjekt skal derfor gi mer kunnskap om skiftarbied i oljesektoren, skriver Stami i et nyhetsbrev.

Mestre skiftarbeid

Målet med prosjektet er å finne ut mer om hvordan de ansatte kan mestre skiftarbeid. Det skal gi større innsikti hvordan man beholder god helse, skaper jobbtilfredshet, mestrer familielivet og takler søvnproblemer.

"
Powered by Labrador CMS