Petter Furulund NHO Service
Petter Furulund NHO Service

Sett ut renholdet og spar millioner

Sylvia Brustad kan spare en milliard kroner i året og unngå sykehuskrise, i følge tall fra NHO Service. De mener løsningen er et system som nøytraliserer moms på sykehus og konkurranseutsette deler av ikke-medisinske tjenestene – som renhold, drift og vedlikehold er.

Publisert

NHO – service skriver i en pressemelding at momsreglene er i dag en effektiv hindring for å konkurranseutsette ikke-medisinske tjenester. Ikke medisinske tjenester er slike oppgaver som for eksempel renhold, drift og vedlikehold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Mens norske kommuner og de øvrige nordiske land har fått på plass momsnøytraliserende system som fungerer, har staten vegret seg for å gjøre det samme i Norge, sier Petter Furulund, adm.dir. i NHO Service.

Kun 30 prosent av servicetjenestene

Resultatet er at sykehusene går glipp av store effektiviseringsgevinster. Ved å følge løsningen til NHO service mener de at sykehusene kan spare 1 milliard. Og det er ved å utsette cirka 30 prosent av ikke medisinske tjenester.

Ved å konkurranseutsette hundre prosent av de ikke medisinske tjenestene ved norske sykehus er det muligheter til å spare hele tre millarder kroner.

– Et realistisk nivå for hva som i første omgang er praktisk gjennomførbart ville være å konkurranseutsette 30 prosent og slik oppnå en milliard i besparelser, sier Petter Furulund, i pressemeldingen.

Imot konkurranseutsetting

Forslag om en endring i momskompensasjonsordning lå klart i Stortinget i forrige periode, men ble lagt til side av den sittende regjering. NHO skriver at grunnen til dette er en ren ideologisk motstand i dagens regjering mot å slippe til private leverandører.

– Når Sylvia Brustad nå inviterer til forslag er det å myke opp ideologien et viktig skritt på veien, sier Petter Furulund.

Han tror etablering av et momsnøytralt system blir en av de viktigste politiske sakene frem mot stortingsvalget i 2009.

Matomsorg, kantine og renhold

81 milliarder var budsjettet ved norske sykehus i 2007. Av dette ble ikke-medisinske tjenester for 40 millioner kroner eller 0,05 prosent konkurranseutsatt. Dette var matomsorg/kantine og renhold.

Et eksempel er : Ullevål sykehus har et underskudd på ca. 300 millioner kroner. Tall fra NHO Service viser at effektiviseringsgevinsten på ikke medisinske tjenester her er 267 millioner kroner eller 4,2 prosent av sykehusets budsjett.

Kilde: NHO Service

"
Powered by Labrador CMS