IDCard_small
IDCard_small

HSH og NRI støtter forslaget om ID-kort

170 renholdsvirksomheter i HSH og Norsk renholdsinstitutt, NRI, støtter forslaget om ID-kort for renholdsbransjen som NHO Service og NAF lanserte før jul.

Publisert

Før jul sendte Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO- service et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet der de krever at det innføres ID-kort for renholdsbransjen. Et system som likner det som er innført i bygg og anleggsbransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

HSH skriver i dag at de støtter forslaget om å innføre et ID-kort i bransjen for å få bukt med konkursryttere og skattesnusk.

En samlet renholdsbransje

Utfordringene i renholdsbransjen har vært lenge. Med HSH sin uttalelse om at de støtter forslaget kan det se ut som om hele bransjen står samlet bak dette forslaget.

-Det burde være enkelt å få til en ID-kort ordning siden infrastrukturen og systemet allerede er på plass gjennom ordningen for byggebransjen, sier Heidi Lill Moldestad Oppegaard, bransjedirektør for renholdsbransjen i HSH.

To godkjenninger for renholdsbedrifter

I dag finnes det to konkurrerende godkjenningsordninger Ren Utvikling og Godkjent Renholdsvirksomhet. Den første administreres av NHO Service, og den sist nevnte av HSH og bransjeorganisasjonen NRI.

-Et ID-kort system for renholdsbransjen bør imidlertid bygge på andre kriterier enn for byggebransjen, sier Oppegaard, som mener det er nærliggende å bygge på kriteriene i Godkjenningsordningen for renholdsbedrifter som administreres av HSH og NRI.

Dette er omtrent det samme som direktør i NHO Service Petter Furulund uttalte før jul, men da at prinsippene for et slikt system måtte diskuteres, men at å følge de samme reglene som i dag eksisterer for Ren Utvikling ville være et eksempel.

Hovedforskjellene mellom dagens to ordninger er at for å bli godkjent av Ren Utvikling så må bedriftene ha en tariffavtale. Ellers så godkjenningskriteriene kun et bevis på at bedriftene følger norsk lov.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS