penger - bredde
penger - bredde

Forskrift mot sosial dumping

Regjeringen forbyr sosial dumping i offentlige kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider. En ny forskrift skal sikre de enkelte arbeidstakere normale lønns- og arbeidsvilkår. Forskriften trer i kraft 1. mars 2008.

Publisert

– Det offentlige har som oppdragsgiver et særskilt ansvar for å opptre seriøst og motvirke sosial dumping. Derfor stiller vi krav til arbeidsstandarder og forsvarlig arbeidsmiljø for de arbeidstakere som jobber på offentlige oppdrag, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Omfanget av sosial dumping øker. Først og fremst rapporteres det om brudd på reglene om arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår i byggebransjen. Men også i for eksempel rengjøringsbransjen og hotell- og restaurasjonsbransjen er det avdekket tilfeller av sosial dumping.

Denne situasjonen er grunnen til at regjeringen i dag har vedtatt en forskrift som skal hindre sosial dumping. Nå må offentlige oppdragsgivere stille krav i sine kontrakter om at arbeidstakere er sikret normale lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjelder ved kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

God oppfølgning er nødvendig dersom forskriften skal være et effektivt virkemiddel mot sosial dumping. Derfor krever forskriften også at oppdragsgivere gjennomfører nødvendig kontroll for å sjekke om krav til lønns- og arbeidsvilkår faktisk blir overholdt når kontrakten er inngått.

Attraktivt å jobbe i Norge

- Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land for arbeidsinnvandrere å komme til. Vi ønsker at alle som jobber her sikres skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Med den nye forskriften tar vi enda et skritt i riktig retning, sier Heidi Grande Røys.

Forskriften trer i kraft allerede 1. mars 2008, og vil gjelde anskaffelser som utlyses etter denne dato. Oppdragsgivere må dermed ta inn informasjon om kravene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. De må også utvikle rutiner for effektiv kontroll og oppfølging.

Kilde: regjeringen.no

For mer informasjon se her

"
Powered by Labrador CMS