faksimilemossavis1

Kutter i vedlikeholdet

Med mindre enn tre kroner og 50 øre per kvadratmeter skal eiendomsavdelingen i Rygge vedlikeholde kommunens bygninger.

Publisert

I går ble forslag til 2009-budsjett og økonomiplan lagt frem for politikerne i Rygge, skriver Moss avis

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kuttene rammer blant annet eiendomsavdelingen i Rygge kommune, som har ansvaret for vedlikehold, vaktmestertjeneste og rengjøring.

– Vi har en budsjettramme for vedlikehold på 1.129.400 kroner å forholde oss til. Fra dette beløpet må det trekkes 800.000 kroner til driftsmidler – lovpålagte oppgaver knyttet til HMS-arbeid, som elanlegg og heiser, brannvarsling og ventilasjonsanlegg. Vi regner med at 100.000 går med til å løse akutte oppgaver som følge av ruteknusing, tagging og andre former for hærverk, sier Stavdal Paulsen til Moss Avis.

Lite penger igjen

Det resulterer i at de står igjen med 229.400 kroner til vanlig vanlig vedlikehold av skoler, barnehager, sykehjem og idrettshaller i kommunen.

- Den kommunale bygningsmassen er beregnet til cirka 70.000 kvadratmeter, noe som betyr at vi har 3,28 kroner per kvadratmeter til vedlikehold. Normen tilsier at vi burde hatt 70-80 kroner, uttaler han til avisen.

Sammenheng med renholdet

Det skal også kuttes med én million kroner til sammen på vaktmestertjeneste og renhold. Dette er egne budsjettposter.

– Her er det klare sammenhenger. Redusert renhold og en snauere vaktmestertjeneste vil uvegerlig føre til økt behov for vedlikehold, så her er det snakk om en ond sirkel, sier eiendomssjefen.

"
Powered by Labrador CMS