NHOService_logo
NHOService_logo

NHO Service tilbyr hygiene på CD

Nye EU-krav til hygiene skjerper matsikkerheten i kantiner og andre serveringssteder. Medlemmer av NHO Service får nå tilgang på en gratis CD-ROM som de har utviklet som et hjelpemiddel.

Publisert

EUs nye regelverk om næringsmiddel-hygiene trer i kraft på nyåret i Norge. NHO Service anbefaler alle relvante bedrifter å skaffe seg utgaven av nasjonale retningslinjer for trygg mat i forpleinings- og serveringsbransjen på CD-ROM som de har utarbeidet, skriver de på sin hjemmeside.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For å gjøre regelverket lettere å håndtere for deg som leder, har NHO Reiseliv, NHO Service og Det Norske Veritas utarbeidet Nasjonale retningslinjer for trygg mat i forpleinings- og serveringsbransjen. Resultatet er en praktisk innføring på CD-ROM. Denne bransjestandarden skal hjelpe deg med å rydde og oppdatere interne regler og rutiner for trygg mat.

De nye retningslinjene beskriver hvordan næringen kan sikre oppfyllelse av kravene i det nye hygieneregelverket. Den gir råd til virksomhetene i bransjen om hva som er "god hygienepraksis" og hvilke farer, knyttet til produkter og aktiviteter, som kan være aktuelle i virksomheten. Hovedmålet er å sikre forbrukerne trygg mat.

Retningslinjene erstatter ikke en enkelt virksomhets internkontroll og kontroll med kritiske styringspunkter basert på en fareanalyse, men er en anbefaling og støtte når styringssystemer og overvåkingsrutiner skal etableres.

Det er frivillig å følge retningslinjene. Dersom en virksomhet velger å bruke retningslinjene for å sikre oppfyllelse av hygieneregelverket, blir virksomheten forpliktet til å etterleve denne samtidig som den blir en referanse for Mattilsynet når de fører tilsyn. Det betyr at tilsynet blir mer forutsigbart fordi Mattilsynet legger de samme retningslinjer til grunn.

NHO Reiseliv og NHO Service vil våren 2009 organisere kurs i hele landet som hjelper bedrifter til å ta disse nasjonale retningslinjene i bruk. På kurset får deltakere en bedre forståelse av hva de konkret kan gjøre for å oppfylle regelverket. Vi vil anbefale alle våre medlemsbedrifter til å delta på et slikt kurs.

Powered by Labrador CMS