Ryggplager kontor
Ryggplager kontor

Muskel- og skjelettsykdommer på yrkessakdelisten

For første gang blir psykisk lidelse - i form av posttraumatisk stress - inkludert på yrkessykdomslisten når listen revideres for første gang på 50 år. I tillegg anbefaler ekspertutvalget at muskel- og skjelettsykdommer og fosterskader kommer med.

Publisert

Endringene kan komme opp i nærmere en milliard kroner, og til sammen kan yrkessykdommene få en prislapp på to milliarder kroner i året, skriver Dagens Medisin.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Utvalget har forsøkt å sette en prislapp på konsekvensene av dette forslaget. Kostnadene som er tilknyttet sykdommene på dagens liste, er på 956 millioner kroner.

Utvalget har tatt utgangspunkt i danske tall og andel godkjente av antall meldte sykdommer, for å se på hvilken godkjenningspraksis vi skal ha her i landet.

Avhengig av hvilken metode Norge vil praktisere når det gjelder å godkjenne sykdommene, vil den nye listen gi merkostnader på opp mot en milliard kroner. Med utgangspunkt i danske tall og akseptrater, er det skissert forskjellige scenarier knyttet til om en i Norge vil praktisere tilsvarende «streng» godkjenningspraksis som i Danmark, eller være henholdsvis to eller fire ganger mer liberale.

Helge Kjuus ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi på Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) er utvalgets leder. Han presiserer at de estimerte kostnadene er heftet med stor usikkerhet, men bekrefter at de - i henhold til et scenario med en liberal godkjenningspraksis - kan nærme seg to milliarder kroner.

- Kostnadene som går med til å dekke dagens yrkessykdommer, er beregnet til 956 millioner kroner. Basert på utvalgets forslag og dansk godkjenningspraksis for de «nye» sykdommene, vil de årlige merutgiftene beløpe seg til 314 millioner, altså totalt cirka 1,270 millioner kroner. Dersom en i Norge legger seg på en godkjenningspraksis for de nye sykdommene som er fire ganger så liberal som i Danmark, er utgiftene beregnet til 1,9 milliarder kroner, sier Kjuus til Dagens Medisin.

I Norge godkjennes rundt 1000 yrkessykdommer i året. I Danmark godkjennes rundt 2100 tilfeller. Halvparten av sakene som meldes i Danmark, er muskel- og skjelettsykdommer eller psykiske sykdommer. Disse årsakene utgjør hovedtyngden av nye mottakere av uføreytelser i Norge.

Powered by Labrador CMS