Legekontroll 1
Legekontroll 1

Idébanken God BHT

Fagsekretariatet for BHT ønsker å starte opp Idébanken God BHT. Målet er å løfte fram de mange gode tiltakene bedriftshelsetjenesten får til i samarbeid med virksomhetene. Tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø og bedre helse for den yrkesaktive befolkningen.

Publisert

Det gjøres mye bra arbeid i mange av landets bedriftshelsetjenester. Mange virksomheter er godt fornøyd, og mye tyder på at både myndigheter og partene i arbeidslivet nå ønsker å ta et krafttak for å støtte opp om de arbeidsmedisinske avdelinger og bedriftshelsetjenestene i Norge gjennom den foreslåtte godkjenningsordningen for BHT, utvidet bransjeforskrift og økonomisk styrking av de arbeidsmedisinske avdelingene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Vi håper å publisere en kort beskrivelse av tiltak og gode løsninger hver måned. Om vi lykkes er mye opp til dere ute i BHT.

Hva er så nytteverdien av dette?

Vi tror at slike beskrivelser kan være nyttige for andre BHT, men kanskje i enda større grad for virksomheter som alt for ofte er usikre på hva BHT kan bidra med. Beskrivelsene vil bli arkivert og gjort tilgjengelig i Idébanken God BHT på Fagsekretariatets hjemmeside som er en del av STAMIs hjemmeside. På denne måten håper vi å kunne bidra til et positivt søkelys på bedriftshelsetjenesten i Norge.

Hva skal bedriftshelsetjenesten gjøre?

Vi ser for oss at den enkelte BHT, sammen med virksomheten, skriver om interessante tiltak og gode grep de har fått til sammen - og som kan de ønsker å vise fram til andre.

Beskrivelsen skal inneholde følgende punkter:

  • navn på BHT og virksomhet,
  • mål med tiltaket
  • Hva som ble gjort og hva det førte til.

Eksemplene gjøres tilgjengelig via vår nettside. Dette burde være en god anledning til å komme fram med suksesshistoriene.

Oppstartingen av Idébanken har tatt tid. Vi har kontaktet en rekke BHT, men felles for mange er at de ikke har følt seg i stand til å bidra. Vi mener at årsakene til dette er flere. Det finnes en rekke dyktige BHT som har mange suksesshistorier de kan fortelle om. Når de likevel ikke gjør det, kan det være mangel på tid, at de ikke synes at de er "flinke nok" eller at det de har fått til er så vellykket at de ikke har lyst til å røpe dette for konkurrentene sine. Den økende kommersialiseringen av BHT de siste årene og den økende konkurransen har utvilsomt ført til at viljen til å dele erfaringer med hverandre er mindre enn det den var på 80-tallet. Samtidig er dette en gylden anledning til å markedsføre seg selv gjennom en suksesshistorie. (STAMI)

Powered by Labrador CMS