astma_colourbox
astma_colourbox

Følg opp sykdommen selv

Får du astma av jobben din må du selv sørge for at sykdommen registreres som yrkessykdom hvis du skal få erstatningen du har krav på.

Publisert

I en artikkel som offentliggjøres i Tidsskrift for Den norske legeforening torsdag, konkluderer overlege Håkon Lasse Leira med at altfor få pasienter med astma registreres og meldes med yrkesrelatert sykdom.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Han mener at en del av tilfellene kunne vært unngått hvis arbeidsgiver eller leger hadde tatt grep, skriver Aftenposten.

- Dette er pasienter som har rettmessig krav på yrkesskadeerstatning. Bare en brøkdel får det, fordi astmaen ikke registreres som yrkessykdom.

Leira jobber ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim, og mener at årsaken til underrapporteringen er at mange leger har for liten kunnskap om arbeidsmedisin.

I Norge har mer enn 200.000 voksne diagnosen astma, noe som ifølge Leira er et lavt anslag. Rundt 15 prosent av disse har en hovedårsak i yrke.

Mest utsatt er folk som jobber i aluminiumsindustrien, bakere, billakkerere, sveisere og platearbeidere, frisører, bønder, sykepleiere og renholdere. Dette er yrker med langtidseksponering for ulike typer støv, røyk, gass eller damp.

Powered by Labrador CMS