oljeplattform colourbox (stor)

Tjener godt på oljesøl

Er du misfornøyd med lønna som renholder? Da kan du dra til sjøs.

Publisert

Les også: Skiftarbeid rammer privatlivet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

På oppdrag for Oljeindustriens landsforening, har Econ kartlagt lønnen for ansatte som jobbet på sokkelen i oljeindustrien i 2007.

Undersøkelsen viser at de som jobbet med forpleining tjente i snitt 580 000 kroner. Forpleining omfatter renholdsarbeider, både innen operatørbedrifter og leverandørbedrifter.

Kartleggingen er avgrenset til syv yrkeskategorier dekket av sokkelavtalen og oljeserviceavtalen og bygger på lønns- og arbeidstidsdata fra 11 store, sentrale bedrifter innenfor avtaleområdene. Prosjektet er utført på oppdrag for Oljeindustriens landsforening (OLF).

Tekniske tillegg på 40.000 kroner

Overtidsbetalingen i gjennomsnitt per ansatt 59 000 kroner. Som overtidsbetaling regnes både betaling for lovbestemt overtid utover 12 timer per døgn og tariffbestemt overtidsbetaling knyttet til ekstradager og ekstraturer på sokkelen, arbeid i friperioder på sokkelen og til møter/arbeid/kurs på land.

De tekniske tilleggene per ansatt utgjorde i gjennomsnitt 40 000 kroner.

Tekniske tillegg omfatter betaling for ventetid på sokkelen og på heliport, kompensasjon for svingskift, godtgjørelse for shuttling, ekstra betaling for konferansetid, skift-/nattarbeid, helligdagsgodtgjørelse, betaling for improvisert nattlosji, kompensasjon for endring av arbeidsplan, samt bedriftstilpassede tillegg (masketillegg, fungeringstillegg, tillegg som følge av endret teknologi med mer).

"
Powered by Labrador CMS