sykehus-colourbox
sykehus-colourbox

Vil ha konkurranse om sykehusrenhold

Helse Sør-Øst kan spare 720 millioner kroner, dersom private bedrifter får lov til å konkurrere om ikke-medisinske tjenester som renhold, snømåking og matlaging ved de tre største sykehusene i Oslo.

Publisert

I et høringssvar til omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst fra NHO Service og NHO Oslo og Akershus uttrykker organisasjonene at de er store beløp som kan spares ved å konkurranseutsette en rekke tjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NHO skriver på sin hjemmeside atsykehusene mangleri dag oversikt over hvor stor andel av personalet og ressurser som brukes på ikke-medisinske tjenester. Ved å invitere til konkurranse på dette området vil sykehusene få oversikt, kontroll og et nødvendig verktøy for målstyring.

Kan hente inn 250 millioner

De påpeker at analyser viser at Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Ullevål og Aker kan hente inn 250 millioner kroner på tjenestene renhold, portør, sikkerhet, kontorpersonalet, måltidsomsorg, lønnskjøring og andre tjenester.

Videre skriver de at ved å reforhandle avtaler og øke bruken av pasienthoteller mener de at sykehusene kan spare inn 380 millioner. Åpner de for konkurranse mener NHO at de vil kunne frigjøre arealer som kan leies ut - dette setter de en prislapp på 90 mill i inntekter.

Servicebransjen har brukt for ansatte

Skulle sykehusene gå for en konkurranseutsetting mener NHO at det er stor stor sannsynlighet at de vil kunne få jobb i servicebedrifter.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS