Dag Terje Andersen

Statsråden vil hjelpe renholdsbransjen

Renholdsbransjen er tatt inn i regjeringens handlingsplan 2 mot sosial dumping. - Vi håper dette vil hjelpe bransjen med noen av utfordringene de står overfor, sier statsråd Dag Terje Andersen.

Publisert

Regjeringens første handlingsplan mot sosial dumping, som ble vedtatt våren 2006, er nå stort sett iverksatt. Den har hatt god effekt, men samtidig avdekker tilsynsmyndighetene fortsatt at utenlandske arbeidstakere blir utnyttet i form av lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandard enn det som er akseptabelt på det norske arbeidsmarkedet. Det er dermed behov for videre innsats, mener arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Dette er bakgrunnen for at regjeringen la fram en handlingsplan 2 mot sosial dumping.

Tiltakene i den første handlingsplanen var i stor grad rettet mot byggebransjen. I den nye planen er det understreket at oppmerksomheten også må rettes mot andre bransjer, som for eksempel verftsindustrien og annen industri, landbruket, hotell og restaurant og renhold. Vi vet at for eksempel renholdsbransjen lenge har hatt utfordringer, blant annet når det gjelder omfattende bruk av korte deltidsstillinger og å sørge for trygge ansettelsesvilkår. Selv om vi vet at arbeids- og lønnsvilkår i Norge ikke er like bra over alt, har arbeidet med sosial dumping knyttet til arbeidsinnvandring, minnet oss på at et seriøst arbeidsliv og gode arbeids- og lønnsvilkår ikke kommer av seg selv. Arbeidet med sosial dumping knyttet til arbeidsinnvandringen fra nye EØS-land har på en måte gitt oss en anledning til også å se på renholdsbransjen med nye øyne og nye virkemidler. Det gjør vi blant annet gjennom tiltakene i handlingsplan 2, forteller statsråden.

Les hele intervjuet med Dag Terje Andersen i kommende utgave av Renholdsnytt.

Powered by Labrador CMS