steigen kommune

Saksøker kommunen etter politisk vedtak

Fagforbundet har varslet søksmål mot Steigen kommune etter at to renholdere kan bli oppsagt for å oppfylle et politisk vedtak om å spare 600 000 kroner på kommunens renhold, melder lokalavisen NordSalten.

Publisert

- Dette er trasig! Renholderne er de eneste i Steigen kommune som må arbeide mer for samme lønn.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- De har doblet arealet per time i barnehagene, kuttet kveldsvakter og gitt avkall på egne rettigheter ved å vikariere for hverandre ved sykdom. Dette sparer kommunen mange penger på, men takken er altså å bli oppsagt.

- Kommunen angriper her en lavstatus- og lavlønnsgruppe med nesten bare kvinnelige arbeidsplasser, og det synes vi er dårlig politikk, sier leder i Fagforbundet i Steigen, Eilif Jenssen, til NordSalten.

Ville sette renholdet ut på anbud

Under kommunens budsjettbehandlingen i 2006 ble renholdsbudsjettet satt under lupen. Kommunen ønsket å sette renholdet ut på anbud.

Renholderne ville det annerledes og ønsket å fortsette som kommunale arbeidere. De staset på å spare en million kroner på kommunens renholdsbudsjett det neste året.

Blant annet ved å øke rengjort areal per time, og avløse for hverandre ved sykdom inntil tre dager så det ikke skulle bli nødvendig for kommunen å leie inn ekstrahjelp.

Gruer seg til rettssak

Dette var imidlertid ikke nok. De kom ikke helt i mål, og i fjor ble det invitert til anbudskonkurranse på renholdet. Kun ISS la inn anbud. Dette mente politikerne var et for tynt grunnlag, så de bestemte heller at det skulle spares 600.000 kroner på renholdet i 2007.

- Jeg synes det er trist at vi skal bli behandlet slik etter at vi har gjort vårt ytterste for å spare penger for kommunen. De har fått mye gratis, men takken er altså en oppsigelse.

- Vi føler oss dårlig behandlet av kommunen, og håper å nå fram med denne rettssaken, sier Anita Nikolaisen, som likevel gruer seg til rettssaken mellom Fagforbundet og Steigen kommune som er berammet 28. august til 1. september.

"
Powered by Labrador CMS