logo standard norge

Ny samarbeidspartner for Standard Norge

Standard Norge og Norges Takseringsforbund (NTF) har inngått en samarbeidsavtale for å styrke arbeidet med nasjonal standardisering.

Publisert

Standard Norge utvikler standarder på de flere områder i samfunnet, deriblant renhold. De er Norges medlem i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og her skal de sikre at norske interesser blir ivaretatt. Nå har de fått bransjeorganisasjonen NTF med på laget.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Internasjonal erfaring

NTF arbeider for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk, og de sørger for at internasjonale standarder omsettes og kommer til anvendelse i norsk drakt. Gjennom aktiv deltakelse i internasjonale organisasjoner, bidrar NTF til at standardene blir utformet slik at de passer til norske forhold.

Nasjonal strategi

Nylig utarbeidet og overleverte Standard Norge en nasjonal standardiseringsstrategi til Nærings- og handelsdepartementet. Her påpeker de blant annet hvordan standardisering kan fungere som et strategisk virkemiddel for å ivareta nasjonale interesser og utvikle nasjonale konkurransefortrinn.

NHO med på laget

På et seminar i regi av Standard Norge tidligere denne måneden, slo også Espen Søilen i NHO et slag for økt standardiseringsarbeid. Han mener at Norge trenger en bedre produktivitetsutvikling, og tror standarder kan bidra til dette.

Han fortalte at NHO har planer om å etablere et standardiseringsforum som skal ha en koordinerende rolle i standardisering innen NHO-familien.

Les mer om Standard Norges nasjonale standardiseringsstrategi her

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS