colourbox848695svartarbeid
colourbox848695svartarbeid

Vanskeligere å utnytte arbeidsinnvandrere

Regjeringens arbeid for å hindre utnyttelse av arbeidsinnvandrere har kommet ett skritt videre. En ny forskrift er ute på høring.

Publisert

I vår sendte Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) ut et lovforslag på høring som innebar at krav om akseptable lønns- og arbeidsforhold skulle inn i regelverket for offentlige anskaffelser, skriver fornyings- og admintrasjonsdepartementet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Med utgangspunkt i lovforslaget og høringsuttalelsene som kom inn, har departementet nå klar en forskrift som sendes ut på høring i disse dager.

Alle statlige innkjøpere er i dag forpliktet til å kreve at leverandører og underleverandører tilbyr sine ansatte akseptable lønns- og arbeidsforhold.

Sakens kjerne er at dissse reglene skal inne i regelene for offentlige innkjøp. Og da vil de også gjelde for alle større innkjøp i kommuner, helseforetak og lignende virksomheter, og ikke kun for statlige virksomheter.

Ikke minst blant tjenesteleverandører som renholdsfirmaer er det tidligere avdekket klare tilfeller av sosial dumping, skriver departementet.

- Offentlige oppdragsgivere har et spesielt ansvar for å bidra til ordnede forhold i arbeidslivet. Derfor må det være en plikt for innkjøperne å stiller klare krav som sikrer arbeiderne rimelig lønns- og arbeidsvilkår, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Det er lagt opp til at både lovforslaget og forskriften skal vedtas før jul.

Les mer på rengjeringens sine sider

"
Powered by Labrador CMS