møtecolourbox532069
møtecolourbox532069

Stigende interesse for renholdsnettverk

HSH opplever en stigende interesse fra renholdsbransjen for å etablere en egen arena der de kan øke dialogen omkring forhold som opptar bransjen.

Publisert

En en runde med renholdsnettverk har arbeidsgiver organisasjonen bestemt seg for å satse på en ny runde.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De søker deltagere til en ny runde med oppstart i oktober måned i år. Her vil deltagere få anledning til å treffe andre personer som sitter i en sammenlignbar rolle og i virksomheter som er av lignende størrelse fra renholdsbransjen.

- Våre erfaringer viser at mange deltakere i nettverk har hatt godt utbytte av at det er et nettverk basert på samme type erfaringsbakgrunn og utfordringer, og det er nettopp derfor HSH har satt sammen et unikt renholdsnettverk basert på dette perspektivet, sier bransjedirektør Heidi Lille Moldestad Oppegård.

Bakgrunn Bransjen møter stadig nye utfordringer og raske endringer i markedet må omsettes til nye aktiviteter, prosesser og konkrete tiltak. Dette stiller kontinuerlig nye krav til lederne i renholdsbransjen som det kan være vanskelig å leve opp til.

Nettverk HSH - Renhold er derfor et tilbud til ledere (administrasjon, personalutvikling og andre funksjonssjefer) i renholdsbransjen om å skape en effektiv læringsarena hvor ny innsikt raskt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet eller brukes til å påvirke relevante myndigheter.

Lær av andres suksess og erfaringer Hensikten er å bygge relasjoner mellom bedriftene, og gi dem muligheten til å lære av hverandre.

Powered by Labrador CMS