Riksen-(1)

Opplæringsprogram i Renhold

Opplæringsprogrammet for sykehusrenhold er endelig klart for salg. Rikshospitalet er kjempefornøyd og ser for seg at alle nyansatte skal gjennom programmet.

Publisert

På våren i 2006 lanserte Forum for Sykehusrenhold (FFS) og Lilleborg at de var i gang med et opplæringsprogram for sykehusrenhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hensikten med programmet er at den skal gi nyansatte en god ballast for å kunne jobbe med renhold ved et sykehus eller i helseinstitusjoner.

Flere runder

- Det har vært mange runder i revideringen underveis, men nå er den første versjonen endelig ferdig, og vi er veldig fornøyd, forteller Trine Bergh i Lilleborg.Det er sykehusene i FFS, Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Haukeland Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet, som i utgangspunktet har tatt initiativet til programmet.

De fant ut at mange kunne spare seg for mye arbeid ved å ha et felles system, og et program som alle helseinstitusjoner kan dra nytte av.

Felles for renholdere i helseinstitusjoner

Allerede er det over 20 ulike sykehus og institusjoner som har kjøpt programmet, og Rikshospitalet selv gleder seg til å ta det i bruk.- Vi ser for oss at dette er et program som passer bra både for nyansatte, men er like aktuell for alle. Målet er at alle skal igjen programmet, men de som er sist ansatt kommer først, sier Kari Britt Håseth ved Rikshospitalet.

Under utviklingen har de testet ut og tatt i bruk deler av det endelige programmet.- Det har vi vært storfornøyd med, sier Håseth, og legger til at hun synes programmet fungerer bra.- Det er særlig introduksjonen til sykehusmiljøet, smitterenhold og kjemiopplæringen vi har tatt i bruk før programmet var helt klart.

Fem ulike moduler

Programmet består av fem ulike moduler. Den første går gjennom hvordan det er å jobbe på et sykehus, stillingsbeskrivelse og forventningene til både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Dette skal gi den nyansatte kjennskap til sykehusmiljøet. Modul to gir en generell innføring i renholdsfaget, metoder for sykehusrenhold fås i modul tre.

Smittevern og hygiene

Her er smittevern og hygiene omfattende og viktig. Modul fire omfatter organisering, og planlegging, mens den siste tar for seg motivasjon, holdninger, kommunikasjon og egenutvikling. Etter hver modul er det laget et testspørsmål for å se hvor mye kunnskap de ansatte har tilegnet seg. Det er også muligheter til å legge til egne dokumenter, og prosedyrer som passer til akkurat ditt sykehus eller institusjon.

Positivt Ledelsen ved Rikshospitalet mener at det er en klar fordel om så mange som mulig innen helsesektor tar i bruk programmet:- En fordel med et felles opplæringssystem er at vi vet alle hva de ansatte har vært igjennom, og hvor mye de kan om sykehusrenhold, mener Nina Nicolaisen og Maien Winther.- Ikke minst slipper du nå å lage ditt eget program, legger de til.

Går i null

Prisen på programmet er lav i forhold til andre typer opplæringsprogram. Verken Lilleborg eller Forum for Sykehusrenhold har noen intensjon om å tjene store penger på prosjektet, får vi opplyst.

Videre håper de å kunne utvikle nivå to i programmet. Det blir en form for videregående opplæring innen sykehusrenhold, og med mer spesialrenhold på programmet.

FFS har ikke kapasitet til å selge programmet på egen hånd, og derfor går salget av programmet gjennom Lilleborg. Opplæringsprogrammet skal nå markedsføres til sykehus og helseinstitusjoner over hele landet, i tillegg vil byråer få tilbud om programmet.

Powered by Labrador CMS