grønntonefillerogvann
grønntonefillerogvann

Jakter etter prøvekluter

I disse dager jobbes det med å utvikle kriteriesett til bruk når det skal tas miljøhensyn i offentlige innkjøp. Derfor jakter GRIP nå på offentlige oppdragsgivere som kan tenke seg å være "prøvekluter" i høst.

Publisert

Det er i Doffins nyhetsbrev at oppfordringen fra Grip kommer. De skriver videre ar kriteriesettene er et sentralt element i den handlingsplanen som regjeringen kommer med. Men at kriteriesettene må virke i praksis, og det er det som nå prøves ut.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Derfor søker Grip etter prøvekluter iblant annet renholdsbransjen.

Kriteriesettene er under utarbeidelse i regi av Panelet for miljøbevisste innkjøp og GRIP. Et viktig ledd i kvalitetssikringen er utprøving av kriteriesettene i reelle innkjøpssituasjoner.

Piloter GRIP ønsker derfor å komme i kontakt med offentlige oppdragsgivere som vil være piloter. Oppfordringen derfra går ut på å ta kontakt med seniorrådgiver Øystein Sætrang (tlf. 932 38 686) dersom du skal kunngjøre en konkurranse til høsten på ett eller flere av følgende produktområder:

• Kontorrekvisita• Trykksak• IKT-utstyr• Biler• Elektrisk kraft• Hotelltjenester• Tekstiler - arbeidstøy, sengetøy og andre typer tekstiler• Kontormøbler• Fyringsolje• Transporttjenester• Rengjøringstjenester

• Vaskeri/renseritjenester• Medisinsk forbruksmateriell (bleier/hygieneprodukter)• Bygg - hvor fire kriteriesett er under arbeid:o Planlegging og prosjekteringo Oppføring og ombygging/rehabilitering av byggo Forvalting og drift - serviceavtalero Vedlikeholdsoppdrag for bygg

For noen av disse områdene er det oppnevnt ekspertgrupper som skal bistå under utarbeidelsen av kriterier. Enkelte produktområder blir uten slike grupper, mens atter andre er i ferd med å etablere ekspertfora til støtte for utviklingsarbeidet.

Kortere tid De skriver også at saksbehandlingstiden i Kofa skal kortes ned. Nemnda skal ha som mål at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ikke skal overskride tre måneder.

Hele nyhetsbrevet finner du på www.doffin.no

"
Powered by Labrador CMS