colourbox855085blyant
colourbox855085blyant

Søk på nordiske prosjektmidler

Nordisk arbeidsmiljøutvalg utlyser prosjektmidler til  arbeidslivsprosjekter i Norden i 2008.

Publisert

Nordisk Ministerråd har et samarbeid på arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøområdet. Gjennom ministerrådet kan nordiske virksomheter søke om prosjektmidler til arbeidslivs- og arbeidsmiljøprosjekter. I perioden 2005-2008 er målet å fremme velferden i arbeidet, så vel fysisk, psykisk og sosialt. Dette skal skape et inkluderende arbeidsliv som virker sunnhetsfremmende og som motvirker utstøting.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ministerrådet vektlegger globaliseringen, strukturforandringer i arbeidsliv og samfunn, den demografiske utviklingen, samt arbeidsmiljøets betydning for produktivitet, tilvekst og holdbar utvikling.

Viktige områder for prosjektvirksomheten:

Prosjektsøknader som støtter opp om disse områdene vil bli prioritert.

Søknaden utformes på Nordiske Ministerråds prosjektsøknadsskjema:http://www.norden.org/web/sf4-bidrag/sk/projektansokan.rtf

www.norden.org/web/sf4-bidrag/uk/applicationform.rtf

" Papirsøknad + e-søknad skal senest 31. august 2007 sendes til: Nordisk Arbeidsmiljøutvalgt v/utvalgssekretær Christin Thea Wathne, Arbeidsforskningsinstituttet Post Boks 6954 St. Olavs Plass NO-0130 Oslo, Norge e-mail: wach@afi-wri.no Tel. +47 996 011 093, fax: +47 22 56 89 18

Powered by Labrador CMS