FaksimileISO2007

Insta 800 ut i verden?

Den nordiske standarden for rengjøringskvalitet NS- Insta 800 vekker interesse i Europa, og oversettes nå til engelsk.

Publisert

Dette kommer frem i en utgave av bladet ISO management systems. Her omtales standarden som en suksess i renholdsbransjen i Norden, og et godt verktøy for innkjøpere når de handler rengjøringstjenester og hindrer konflikter i innkjøpssituasjoner.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Standarden er en bestselger i Sverige, Danmark og Norge.

Insta kan bli en internasjonal standard

Nå oversetters standarden til engelsk for nå et bredere marked innen renholdsbransjen enn i dag.

Når oversettelsen er ferdig vil den bli tilbudt den Europeiske komiteen for standardisering (CEN) som et grunnlag for en europeisk og internasjonal standard.

Ser til Norden

Anne Jensen i SBL (Servicebedriftenes Landsforening) har lenge ønsket det som nå skjer, og forteller at Tyskland lenge har vist interesse for standarden.

– Europa ser at vi har fått til noe som er bra, og i verdensperspektiv ser de nå til Norden når det gjelder standard for rengjøringskvalitet, sier Jensen.

- For hvorfor finne opp krutttet på nytt?

Kommunikasjons verktøy

– Det vi hele tiden har sagt, er at dette er et godt kommunikasjonsverktøy, legger hun til.

Tror du Europa kommer til å ta i bruk Insta 800 som standard?

– På sikt så, men slike ting tar tid. Det er stor forskjell på renhold i de ulike landene i Europa, både når det gjelder organisering av renhold på dagtid, metoder og tradisjoner for hva som er rent.

I tillegg så er vi i Norden mer opptatt av teknisk utstyr, fordi vi har dyrere arbeidskraft. Vi har et annet fokus på opplæring, og det er kortere vei mellom ansatte og ledelse. Slike ulike har innvirkning på om standarden tas i bruk.

– Men med et felles kommunikasjonsverktøy som Insta er kan det bli lettere å kommunisere. Sammen kan vi ha flere utviklingstiltak for bransjen på tvers av landegrensene, uttrykker hun.

Mer informasjon om standarden NS-INSTA 800 finner du her.

"
Powered by Labrador CMS