faksimile-1
faksimile-1

25 år med renholdsteknisk forening

Den 19. oktober 1982 ble Norsk Renholdsteknisk Forening startet med 25 tilhørere på Ullevål sykehus i Oslo.

Publisert

Den 26. februar 1982 ble det dannet en initiativgruppe med formål å starte en renholdsteknisk forening i Norge, og den 19. oktober var foreningen en realitet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dårlig vær Denne dagen var det særdeles dårlig vær, det og en messe som nærmet seg gjorde at kun et fåtall av de påmeldt deltok. Sverige og Finland har foreningene bestått siden begynnelsen av 70 tallet. Helt siden NRTF ble stiftet har det vært et samarbeid innad i Norden. Danmark fikk sin forening samme år som Norge.

Påvirker NRTF har i stor grad vært med på å prege utviklingen i bransjen siden stiftelsen.Foreningsformål er den gang som nå å medvirke til utvikling av renholdsfaget, øve medinnflytelse på normer, veiledninger etc. som har betydning for utviklingen for faget, forbedre mulighetene for utdannelse av alt personale innen rengjøringsfaget i Norge og å formidle erfaringsutveksling innenfor foreningens arbeidsområde, herunder være forbindelsesledd til tilsvarende foreninger i andre land.

Det første styret

Det aller første styret i besto av Sturla Wiik Fashing fra Nord Trønderlag fylkeskommune, Ragnar Illeby fra Østfold fylkeskommune, Birger Låche Oslo fylkeskommune, Harry Hansen Tromsø kommune, Astri Byrkjeland Sunnaas Sykehus, Tore Nordvik IKO, og Odd Michaelsen fra Clean Tabs.

Festmiddag

Den 1. november inviterer til NRTF til jubileumsseminar med festmiddag, så sett av datoen allerede nå. Vil du vite mer om arrangementet kan de se på NRTF nettside: www.nrtf.net

"
Powered by Labrador CMS