stetoskop

Strengere sykmeldingspraksis

Siden reglene ble endret i 2004, er fastlegene blitt mer tilbakeholdne med å sykmelde pasientene sine. De friskmelder dem også raskere enn før.

Publisert

Dette kommer fram i en ny undersøkelse fra Arbeids- og velferdsetaten, NAV, skriver ledernett.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Undersøkelsen viser at legene frykter at sykmeldte har større risiko for å bli varig uføre dersom de er helt borte fra jobb.

Av legene som er mest restriktive til sykmeldinger, mener sju av ti at en slik linje gjør det lettere for pasienten å beholde tilknytning til arbeidslivet og på den måten redusere risikoen for varig uførhet.

Sykmeldte som går til de legene som er raskest til å friskmelde, blir også fortere sykmeldt igjen enn andre.

"
Powered by Labrador CMS