renholdillustrasjon

Kommunene vil ha færre på deltid

Tre av fem norske kommuner har målsetning om å få ned antallet deltidstillinger. Renhold er blant de sektorene som rammes hardest, viser en ny rapport fra Fafo.

Publisert

Av de fire utvalgte sektorene renhold, pleie og omsorg, SFO og sosialtjenesten, er det renhold som hittil har gjennomført flest tiltak for å redusere deltidsstillingene. 64 prosent av kommunene som har besluttet å kutte ned, har enten sluttført eller er i gang med gjennomføring av tiltak.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kommunene har høy bevissthet og jobber aktivt for å redusere bruken av små stillinger i kommunene, heter det i en pressemelding fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Fafos undersøkelse og påfølgende rapport er gjort på oppdrag fra KS.

Svekker arbeidsmiljøet

I mai i år gjennomførte Fafo en spørreundersøkelse blant landets rådmenn, fylkesrådmenn og bydelsdirektører. De fleste mente at det er negative sider ved for høyt omfang av små stillinger. Noen av problemene som nevnes i rapporten er svekket arbeidsmiljø, lavere effektivitet, dårligere tjenestekvalitet og at det er uheldig for rekrutteringen.

Andre resultater fra undersøkelsen:

"
  • Nesten alle rådmennene oppgir at deltidsproblematikken har vært tatt opp som tema i kommunen.
  • I 93 prosent av kommunene har temaet vært tatt opp med fagforeningene.
  • Tre av fem opplyser at kommunen har fattet vedtak om å redusere omfanget av små stillinger.
  • Blant de fire sektorene skal det iverksatt flest tiltak i pleie- og omsorgssektoren. Hele 98 prosent av rådmennene sier at i kommunens pleie- og omsorgssektor har man gjennomført eller påbegynt arbeid for å redusere omfanget av små stillinger.

(Kilder: loaktuelt.no, fafo.no, ks.no)

Powered by Labrador CMS