arbeidsledig-colourbox57574
arbeidsledig-colourbox57574

29 prosent nedgang i arbeidsledigheten

Ved utgangen av juni er det registrert 44 300 arbeidsledige hos NAV. Dette svarer til 1,8 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på 29 prosent sammenliknet med i fjor.

Publisert

Korrigert for vanlige sesongvariasjoner har det blitt 700 færre arbeidsledige i løpet av juni.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Det er gledelig at stadig flere langtidsarbeidssøkere kommer i arbeid. Vi ser nå en betydelig nedgang i ledigheten blant de som har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie, på nav sitt nettsted.

"

Blant personer som har søkt arbeid i ett til to år er det i dag 42 prosent færre registrerte ledige enn for ett år siden. Samtidig med nedgangen i ledigheten, holder tallet på nyregistrerte arbeidssøkere seg stabilt på et svært lavt nivå. Dette viser at arbeidskraftetterspørselen fortsatt er svært høy. Flere ledige stillinger

I løpet av juni ble det registrert 20 prosent flere ledige stillinger enn på samme tid i fjor. Sterkest økning finner vi innenfor barne- og ungdomsarbeid. Der er det nå 58 prosent flere stillinger enn for ett år siden. Innenfor kontorarbeid og yrkesgruppen meglere og konsulenter har antall stillinger økt med 30 prosent.

Du kan lese mer om saken på www.nav.no

"
Powered by Labrador CMS