Migrene

Økning i sykefraværet

I følge Nav har det totale sykefraværet har økt med 0,2 prosentpoeng det siste året, og er nå på 6,8 prosent. Antall personer som har hatt fravær utover et halvt år har økt med 10 prosent sammenlignet med i fjor.

Publisert

I følge nav sitt nettsted så har over 25.000 personer mottatt sykepenger i mer enn et halvt år før de er tilbake i arbeid eller har kommet over på annen stønad. Dette er i overkant av 10 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det totale sykefraværet har økt med 0,2 prosentpoeng fra 6,6 prosent til 6,8 prosent fra 3. kvartal 2005 til 3.kvartal 2006. Det legemeldte fraværet gikk opp fra 5,9 til 6,1 prosent, og det egenmeldte fra 0,7 til 0,8 prosent.

Det er nå under 50.000 arbeidsledige og det er mangel på arbeidskraft i mange sektorer.

Les mer på http://www.nav.no/

"
Powered by Labrador CMS