Mer hensyn til livsløpsøkonomi

Ved planlegging og kalkulasjon av bygg, tas det mer og mer hensyn til livsløpsøkonomi, melder Standard Norge. Driften baserer seg i større grad på brukernes behov og ikke bare bygningstekniske forhold.

Publisert

Drift og vedlikehold av bygningene settes bort i entrepriser. Kompleksiteten og omfanget av det å drifte en bygning og bygningens tekniske installasjoner øker. Ved planlegging og kalkulasjon av bygg, tas det mer og mer hensyn til livsløpsøkonomi. I tillegg til at det driften i større grad baserer seg på brukers behov. Dette er bakgrunnen for at Standard Norge har satt i gang prosjektet "Standarder for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og eiendom".

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I dag er de aller fleste standardene innenfor BAE-næringen rettet mot byggeprosessen, materialer og produkter.

Behov for nye standarder

Bare noen få standarder er utviklet for eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold, og behovet for nye standarder på området er stort.

Prosjektet er støttet av Byggekostnadsprogrammet som er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, (KRD) og Rådet for Bygg, Anlegg og Eiendomsnæringen, (BAE-Rådet).

Du mer finner om dette på sidene til Standard Norge

"
Powered by Labrador CMS