illlustasjon av mopp 2

Vask + desinfeksjon = best

Du fjerner flere mikroorganismer ved renhold uten desinfisering enn ved kun å desinfisere, opplyser Randi Lekanger fra TI.

Publisert

Lekanger kommer med råd om renhold ved helseinstitusjoner. Blant annet vister hun til hvor viktig renholdet er for hygienen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Desinfeksjon og renhold

Undersøkelser viser at vasker du før du desinfiserer så blir antallet mikroorganismer betydelig redusert.

Eksemplet hun kommer med er at før vask lå kimtall per cm på 2 900 000, etter vask på 40 000 og helt nede på 10 etter skylling og desinfeksjon.Uten vask og kun ved desinfeksjon sankt tallet fra opprinnelig 2 900 000 til 1 200 000.Kimtall er en metode for å måle antallet mikroorganismer på en flate.

Hygienisk standard

Hun deler sykehuset inn i tre ulike grupper når det gjelder hygienisk standard. Gruppe en for de rommene der infiserte eller infeksjonsømfintlige pasienter behandles. Gruppe to der det er middelsrisiko for smittespredning.

Eksempler på dette er sykerom og undersøkelsesrom. Gruppe tre er korridorer, og kontorer.Viktige råd for gruppe en er å huske på at alt utstyr skal være desinfisert, og skiftes når du beveger deg fra et rom til et annet. Engangskluter bør brukes mest mulig, og prinsippet rent mot urent bør benyttes.

For rom gruppene to og tre brukes spraymopping, og tørrmopping på gulv. Kluter og mopper byttes mellom romgruppene. De skal ikke skylles opp men legges til vask. Renholdsvognen bør settes utenfor sykerom slik at hjulene ikke sprer smitte.

Fjerner mest støv

- Mellom 80 til 90 prosent av smuss som fjernes er støv, forteller Lekanger.Støv kan virke som transportmiddel for blant annet mikrober.

TI har utført en undersøkelse ved Ullevål der de har testet metoder for å fjerne støv i sykehusmiljøer. Her ble støvdekke målt før og etter renholdet.

Testen viser helt klart at tørre metoder egner seg best til fjerning av støv, og metoden gir også betydelig lavere friksjon. Undersøkelsen viste derimot at det er stor forskjell mellom tørrmoppene som finnes på markedet.

Selv om tørremetoder er det som gir best resultat vil det alltid være nødvendig å bruke fuktighet på flekker.

Powered by Labrador CMS