Ikke mat rottene
Ikke mat rottene

Kampanje mot rotteplagen, hurtigmatkjedene synderen

Bergen kommune har satt i gang en kampanje for å få has på rotteplagen, uten å blinke ut fastfoodkjeder og gatekjøkken som hovedsynder. Men det gjør en biologiprofessor.  

Publisert

Biologiprofessor Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo sier at rottene øker i omfang på grunn av god tilgang på mat og relativt høye temperaturer, melder nettstedet fastfood.no

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Stort problem

Maten får rottene fra mennesker som kaster fra seg mat og matrester på gaten, og de finner også mat i store mengder ved overfylte bosspann. Matrester fra hurtigmatkjedene er et ekstra stort problem.

Ifølge biologiprofessoren blir rotter kjønnsmodne etter ca. én måned og går drektige i rundt tre uker. Da føder de mellom fem og ti unger og blir raskt drektige igjen.

Kan pålegge rydding

Helsevernetaten i Bergen berømmer innsatsen til BIR, Ren Bergen og de nyopprettede byvekterne, som kan ilegge gebyr på 500 kroner for forsøpling. Helsevernetaten har tatt opp rotteproblemene med Grønn etat og Samferdselsetaten, og de har begynt rydding og rotteutrydding, også i samarbeid med Bergen Vann KF.

Huseiere har ansvar

Alle huseiere har et ansvar for å gjøre det som er nødvendig for å utrydde rotter. Helsevernetaten gir pålegg til bygnings- og grunneiere om å sette i verk tiltak for å fjerne rottene når dette er påkrevd.

"
Powered by Labrador CMS