utenlandsarbeidskraft-colou
utenlandsarbeidskraft-colou

Lite kunnskap om arbeidsmiljøloven

Minoritetsspråklige arbeidsgivere innen renholdsbransjen har stor mangel på kunnskap om arbeidsmiljøloven, melder arbeidstilsynet i Oslo.

Publisert

Arbeidstilsynet Oslo har i vår gjennomført 52 tilsyn i virksomheter med minoritetsspråklige arbeidsgivere innenfor renhold, dagligvarebutikker og serveringsbransjen

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I disse tilsynene avdekk

et de stor mangeler på kunnskap om arbeidsmiljøloven.

Ønsker dialog

På bakgrunn av det innviterer de nå til dialog og konferanser. Arbeidstilsynet ønsker en bedre dialog med minoritetsspråklige arbeidsgivere, for å forebedre arbeidsmiljøet til de ansatte i virksomhetene, skriver arbeidstilsynet.no Resultatene viser at:

- Over 50 % av arbeidsgiverne har ingen eller liten kunnskap om Arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven. Dette er imidlertid en positiv økning i forhold til tidligere tilsynserfaringer.

" - Over 70 % av arbeidsgiverne er interessert i informasjon om sine plikter som arbeidsgivere, og trekker særlig fram at de ønsker mer tilpasset informasjon på flere språk.Selv om disse arbeidsplassene mangler kunnskap om arbeidsmiljøloven og HMS arbeid, var ikke arbeidsforholdene noe dårligere enn hos arbeidsplasser med etniske nordmenn som arbeidsgivere.

Derimot så opplevde de en sterk interesse og et stort engasjement omkring hvordan Arbeidstilsynet kan bli bedre til å informere om arbeidsgivers ansvar og plikter. Konferanser 4. og 5. oktober På bakgrunn av disse resultatene inviterer Arbeidstilsynet i Oslo til to minikonferanser rettet mot minoritetsspråklige arbeidsgivere den 4. og 5. oktober.

Målet for konferansene er å styrke minoritetsspråklige arbeidsgiveres kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstilsynet vil også presentere resultatene fra vårens tilsyn i virksomheter med minoritetsspråklige arbeidsgivere. Konferansene finner sted i Arbeidstilsynets lokaler i Oslo City. Informasjon og dialog I Oslo er det stor del arbeidsgivere med bakgrunn fra andre land.

- Vi har erfart at disse ofte ikke har den samme kunnskap om arbeidsmiljølovgivningen som etnisk norske, noe som gir seg uheldige utslag for mange ansatte.

På bakgrunn av dette ble prosjektet "Kunnskap og mangfold - KOM!" igangsatt i vår. Gjennom dette prosjektet ønsker Arbeidstilsynet å legge stor vekt på informasjon og dialog i møtet med minoritetsspråklige arbeidsgivere, skriver de tilsynet.Samarbeid med andre offentlige etater I forbindelse med dette prosjektet har de nå tatt initiativ til samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Mattilsynet.

Målet med samarbeidet er erfaringsutveksling og tilrettelegging av likeverdig informasjon og veiledning i det mangfoldige arbeidslivet.

Mer om konferansen kan du lese på www.arbeidstilsynet.no

Informasjon om arbeidsmiljøloven på engelsk finner du her

"
Powered by Labrador CMS